E Mërkurë, 23 Gusht 2017
Nuk u gjet ndonjë ngjarje