E Mërkurë, 02 Gusht 2017
Nuk u gjet ndonjë ngjarje