E Mërkurë, 16 Gusht 2017
Nuk u gjet ndonjë ngjarje