E Mërkurë, 20 Dhjetor 2017
Nuk u gjet ndonjë ngjarje