E Mërkurë, 07 Dhjetor 2016
Nuk u gjet ndonjë ngjarje