E Mërkurë, 28 Dhjetor 2016
Nuk u gjet ndonjë ngjarje