E Martë, 27 Dhjetor 2016
Nuk u gjet ndonjë ngjarje