E Martë, 20 Dhjetor 2016
Nuk u gjet ndonjë ngjarje