E Mërkurë, 14 Dhjetor 2016
Nuk u gjet ndonjë ngjarje