E Martë, 13 Dhjetor 2016
Nuk u gjet ndonjë ngjarje