E Mërkurë, 08 Korrik 2015
Nuk u gjet ndonjë ngjarje