E Mërkurë, 29 Korrik 2015
Nuk u gjet ndonjë ngjarje