E Mërkurë, 22 Korrik 2015
Nuk u gjet ndonjë ngjarje