E Mërkurë, 15 Korrik 2015
Nuk u gjet ndonjë ngjarje