E Mërkurë, 28 Gusht 2013
Nuk u gjet ndonjë ngjarje