E Mërkurë, 22 Gusht 2012
Nuk u gjet ndonjë ngjarje