E Mërkurë, 15 Gusht 2012
Nuk u gjet ndonjë ngjarje