E Mërkurë, 01 Gusht 2012
Nuk u gjet ndonjë ngjarje