E Mërkurë, 24 Tetor 2012
Nuk u gjet ndonjë ngjarje