E Mërkurë, 17 Tetor 2012
Nuk u gjet ndonjë ngjarje