E Mërkurë, 10 Tetor 2012
Nuk u gjet ndonjë ngjarje