E Mërkurë, 07 Tetor 2009
Nuk u gjet ndonjë ngjarje