E Mërkurë, 28 Tetor 2009
Nuk u gjet ndonjë ngjarje