Коригендум публикација  за ИПА програмата за прекугранична соработка со Косово 2013

 

Прашања и Одговори за 1-ви повик за проектни предлози 

 

Воедно, изјавуваме дека Министерството за локална самоуправа не се согласува со деноминацијата која се користи за нашата земја во објавените документи, имајќи во предвид дека уставното име на државата е Република Македонија.