ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

 

 

 

  1. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за локална самоуправа
  2. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за локална самоуправа
  3. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за локална самоуправа
  4. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за локална самоуправа