СУХЕЈЛ ФАЗЛИУ, Министер за локална самоуправа 

Minister Suhejl Fazliu

Дата на раѓање: 30.09.1986

Место на раѓање: Скопје

 

Образование:

2001-2005 ДСМУ Панче Караѓозов, Скопје.

2006-2010 Факултет за современи науки и технологии, Универзитет на Југоисточна Европа, Тетово.

 

Работно Искуство:

2013-2016 Независен консултант, Е- Влада, услуги за локална самоуправа за повеќе земји.

2013-2016 Независен консултант, Е-Влада, услуги за јавни претпријатија за повеќе земји.

2012-2015 Независен консултант, Е-Трговија, услуги за онлајн шопинг.

2010-2015 Независен консултант, Консултант за информатичка технологија и веб апликации за различни компании.

 

Познавање на јазици:

Албански

Македонски

Англиски

Нето плата: 66.442,00 денари

Анкетен лист ДКСК