Заменик министер

Zam Minister Dejan Pavlevski

Лични податоци

     Име и Презиме:           Дејан Павлески    

     Дата на раѓање:          19.01.1977

     Место на живеење:     Скопје, Република Македонија

 

 


Образование

          1996 - 2003        Универзитет “Св. Кирил и Методиј”-Скопје, Електротехнички Факултет,

                                   Дипл. Инг. по електротехника, насока  Електроника и телекомуникации

1991 - 1995        Училиште за средно образование “Орце Николов”-Скопје

          1983 - 1991        Основно Училиште “Браќа Рибар”-Скопје

Претходно работно искуство

          2016                 Министерство за информатичко општество и администрација

                                 Посебен советник на Дополнителен заменик министер

          2007 - 2016      АВТ Интернационал Скопје

                                 ИКТ Менаџер

          2006 - 2007      Министерство за култура

                                 Соработник за информатичка и комуникациона технологија (ИКТ)

2003 - 2006      Министерство за култура

                                  Надворешен соработник за заштита на авторски права над ИКТ

          2001 - 2003      Претседател на  Националниот сојуз на студенти на Македонија

    2000 - 2002      Член на Ректорска Управа на Ун.”Св. Кирил и Методиј”-Скопје
Член на Управен одбор на Студентски Центар-Скопје

          2000 - 2002      Претседател на Сојузот на студентите при Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје

          1999 - 2000      Член на ИО на Сојузот на студенти на  Електротехнички факултет Скопје

Партиски ангажман

          2005 - 2014      Претседател на Комисијата за локална самоуправа на СДСМ

                                 Претседател на Совет за локална самоуправа на СДСМ

                                 ДелегатнаКонгресна СДСМ

                                 Член на Совет за информатичка технологија на СДСМ

                                 Член на претседателство на ОО СДСМ Кисела Вода

Дополнителни обуки и семинари

Политичката академија за социјална демократија

-     7-ма Политичка академија за социјална демократија – Прогрес институт, Фондација Фрифрих Еберт, Олаф Палме меѓународен центар

Adizez Top Leadership Forum

-     Управување со промени: Менаџирање, Управување со корпоративен животен циклус

Организациска култура – COACH ERA

-     Лидерски вредности и управување со организационата култура

Обуки за MCSE (Мајкрософтсертифициран систем инженер):

Курсеви за CCNA (Cisco Certified System Administrator):

Проекти              

Во изминатиот период во зависност од полето на мојот ангажман имам изработено и раководено повеќе различни проекти од кои позначајни се оние во студентскиот  спорт, студентската култура, студентскиот активизам, студентскиот стандард, заштита на авторските права и борба против пиратеријата, пододобрување и  воспоставување на ИКТ системи, општествено-политички истражувања

Интерес и способности

-       Способен за тимска работа, вешт во организациски  и комуникациски поглед

-       Водење и менаџирање на проекти од различна област

-       Носење на одлуки на база на аналитичко и логичко размислување

-       Одлични компјутерски вештини

-       Одлично користење на англиски, српски и хрватски јазик

Хоби

          Играње фудбал, планинарење, трчање, слушање музика, читање и пишување поезија

 

Нето плата: 62.156,00 денари

Анкетен лист ДКСК